Bình Luận Nhiều Nhất

Danh sách các thành viên bình luận nhiều nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar38

  💞 Serena 💖 Cấp 38

  14.581 1

 • Avatar20

  Hoidayneee Cấp 20

  5.069 2

 • Avatar20

  Ghnopuenuy Cấp 20

  4.982 3

 • Avatar20

  Cấp 20

  4.823 4

 • Avatar20

  Lan Tràn Cấp 20

  4.618 5

 • Avatar11

  ➻ⓂⒶⓇⒾⓁⓎⓃ➻ Cấp 11

  4.443 6

 • Avatar17

  Linh Phươnq Cấp 17

  4.263 7

 • Avatar17

  GACHA LÀ CHÂN ÁI Cấp 17

  4.134 8

 • Avatar13

  Selbstliebe Cấp 13

  3.572 9

 • Avatar14

  Trần Trần Cấp 14

  3.374 10

 • Avatar21

  Chaeng Chaeng Cấp 21

  3.290 11

 • Avatar14

  Lilganith Alaine Cấp 14

  3.289 12

 • Avatar12

  bạch_nguyệt_hoa Cấp 12

  2.973 13

 • Avatar9

  Night Star Cấp 9

  2.792 14

 • Avatar12

  Crean Cấp 12

  2.748 15

 • Avatar11

  anndyzo Cấp 11

  2.439 16

 • Avatar10

  Haeru Cấp 10

  2.335 17

 • Avatar11

  Kẹo Ngọt Cấp 11

  2.257 18

 • Avatar10

  Fb: P. Ngọc Hân Cấp 10

  2.183 19

 • Avatar9

  SOS Cấp 9

  2.086 20

 • Avatar11

  ThanhKoo Cấp 11

  2.056 21

 • Avatar10

  CecilliaAnderson Cấp 10

  2.050 22

 • Avatar10

  Nekko Aoki Cấp 10

  2.040 23

 • Avatar10

  YURI Cấp 10

  2.016 24

 • Avatar11

  Hmai Cấp 11

  1.993 25

 • Avatar10

  Tiểu Lục Tử Cấp 10

  1.942 26

 • Avatar9

  sunflower Cấp 9

  1.889 27

 • Avatar14

  Mẻ Mộng Mer Cấp 14

  1.845 28

 • Avatar8

  Daniel park Cấp 8

  1.759 29

 • Avatar7

  Yurian Viola Iaizamar👁 👄 👁 💍 🍰 🎂 🍫 Cấp 7

  1.719 30

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  1.716 31

 • Avatar7

  Kem Tươi Cấp 7

  1.538 32

 • Avatar7

  Hana Cấp 7

  1.509 33

 • Avatar7

  hgquydhk Cấp 7

  1.468 34

 • Avatar7

  Myshtar Cấp 7

  1.454 35

 • Avatar6

  Tuân Án Cấp 6

  1.386 36

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  1.335 37

 • Avatar7

  Bé Cỏ Cấp 7

  1.324 38

 • Avatar7

  Ngôi sao nhỏ xinh Cấp 7

  1.252 39

 • Avatar7

  Loran Cấp 7

  1.250 40

 • Avatar5

  Bi :33 Cấp 5

  1.198 41

 • Avatar6

  H Cấp 6

  1.157 42

 • Avatar6

  nguyenngosongthu Cấp 6

  1.144 43

 • Avatar6

  Linhlinhstar Cấp 6

  1.141 44

 • Avatar7

  katisuna Cấp 7

  1.110 45

 • Avatar6

  Linh Phương Cấp 6

  1.108 46

 • Avatar7

  Tsubami Sayori Cấp 7

  1.105 47

 • Avatar8

  Okes Cấp 8

  1.104 48

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  1.095 49

 • Avatar7

  Lo Cấp 7

  1.058 50

 • Avatar6

  Ngoc Anh Cấp 6

  1.043 51

 • Avatar6

  ৻a₺⇀™ Cấp 6

  1.020 52

 • Avatar6

  linh23aaa10 Cấp 6

  1.018 53

 • Avatar6

  Cua Cấp 6

  1.014 54

 • Avatar5

  Rei Cấp 5

  977 55

 • Avatar5

  Bánh Bao Đường Cấp 5

  976 56

 • Avatar5

  min Cấp 5

  945 57

 • Avatar6

  Memememe Cấp 6

  939 58

 • Avatar5

  ume2D>< Cấp 5

  930 59

 • Avatar6

  Roundie Cấp 6

  929 60