Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar1

  linh1999 Cấp 1

  285.000 Gold1

 • Avatar1

  Mian Cấp 1

  184.850 Gold2

 • Avatar1

  VIP Badge XIN ĐỪNG DROP Cấp 1

  153.700 Gold3

 • Avatar1

  VIP Badge Mèo mập Cấp 1

  140.000 Gold4

 • Avatar3

  mint3012 Cấp 3

  118.050 Gold5

 • Avatar1

  Băng Tâm Cấp 1

  98.100 Gold6

 • Avatar1

  VIP Badge ThachC Cấp 1

  95.000 Gold7

 • Avatar2

  hatran0917 Cấp 2

  85.300 Gold8

 • Avatar1

  Rin Cấp 1

  85.000 Gold9

 • Avatar1

  Nguyễn Mai Linh Cấp 1

  83.800 Gold10

 • Avatar8

  VIP Badge Ngdung1786 Cấp 8

  77.300 Gold11

 • Avatar20

  Lan Tràn Cấp 20

  76.100 Gold12

 • Avatar4

  Thảo meomeo Cấp 4

  70.850 Gold13

 • Avatar1

  Vanntc Cấp 1

  70.000 Gold14

 • Avatar20

  Ghnopuenuy Cấp 20

  57.900 Gold15

 • Avatar14

  Trần Trần Cấp 14

  57.450 Gold16

 • Avatar3

  VIP Badge Dứa Cấp 3

  56.800 Gold17

 • Avatar1

  Meomeo Cấp 1

  50.000 Gold18

 • Avatar1

  chị_Chuối Cấp 1

  47.100 Gold19

 • Avatar21

  Chaeng Chaeng Cấp 21

  43.200 Gold20

 • Avatar11

  ThanhKoo Cấp 11

  43.100 Gold21

 • Avatar38

  💞 Serena 💖 Cấp 38

  42.300 Gold22

 • Avatar1

  Saugao Cấp 1

  39.900 Gold23

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  39.500 Gold24

 • Avatar1

  Huyền Trân Cấp 1

  39.300 Gold25

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  37.400 Gold26

 • Avatar1

  Smileagain1612 Cấp 1

  35.000 Gold27

 • Avatar1

  meilinn Cấp 1

  35.000 Gold28

 • Avatar1

  Yến như Cấp 1

  35.000 Gold29

 • Avatar1

  VIP Badge buffet Cấp 1

  35.000 Gold30

 • Avatar11

  Kẹo Ngọt Cấp 11

  34.300 Gold31

 • Avatar6

  VIP Badge Ann Cấp 6

  34.100 Gold32

 • Avatar3

  Heocon Cấp 3

  32.400 Gold33

 • Avatar9

  Night Star Cấp 9

  32.150 Gold34

 • Avatar4

  Inumaki Toge Cấp 4

  32.050 Gold35

 • Avatar14

  Mẻ Mộng Mer Cấp 14

  31.650 Gold36

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  31.500 Gold37

 • Avatar7

  Tsubami Sayori Cấp 7

  31.000 Gold38

 • Avatar2

  thanthanh Cấp 2

  31.000 Gold39

 • Avatar3

  _sunnie_25 Cấp 3

  30.400 Gold40

 • Avatar5

  DuongTran Cấp 5

  30.300 Gold41

 • Avatar8

  Evangeline Cấp 8

  30.150 Gold42

 • Avatar3

  VIP Badge Roxana Cấp 3

  30.100 Gold43

 • Avatar6

  Jessi600 Cấp 6

  30.100 Gold44

 • Avatar1

  phuonglai Cấp 1

  30.000 Gold45

 • Avatar5

  Zịt Cấp 5

  29.850 Gold46

 • Avatar1

  Nhan Ngưng Kỳ Cấp 1

  29.300 Gold47

 • Avatar8

  ChaniTrang Cấp 8

  29.200 Gold48

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  29.100 Gold49

 • Avatar4

  Jing Jing Cấp 4

  29.100 Gold50

 • Avatar3

  Minh Luận Cấp 3

  28.350 Gold51

 • Avatar2

  Lê Thị Huệ Cấp 2

  28.000 Gold52

 • Avatar7

  Hue Nguyen Cấp 7

  27.900 Gold53

 • Avatar4

  Kawa Cấp 4

  27.900 Gold54

 • Avatar5

  Nano Cấp 5

  27.700 Gold55

 • Avatar6

  Linhlinhstar Cấp 6

  27.600 Gold56

 • Avatar4

  Yulyyyy Cấp 4

  27.340 Gold57

 • Avatar1

  Gabriel Cấp 1

  26.950 Gold58

 • Avatar12

  bạch_nguyệt_hoa Cấp 12

  26.950 Gold59

 • Avatar2

  Vân Quỳnh Cấp 2

  26.830 Gold60